производство и търговия с работно облекло
МАРКАР ПРОГРЕС

Предпазни средства

Предпазни средства

Предпазните средства са предназначени да защитават човека от опасни вещества в атмосферата под формата на твърди, течни аерозоли или газови пари, падащи предмети, инциденти на пътя, опасни височини. Водещи световни фирми – MILLA, 3M, MSA, FAT партньори на МАРКАР ПРОГРЕС ЕООД са разработили своите продукти в различна степен и категория на защита.
Вие трябва да знаете на какви рискове сте изложени, а ние да ви предпазим.