производство и търговия с работно облекло
МАРКАР ПРОГРЕС

Доставка и плащане

ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

 

 ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ
 • Потребителите използват интерфейса на уебсайта www.markarbg.com за да поръчат стоките, предлагани от Търговеца в уебсайта.
 • Потребителите поръчват стоките по следната процедура:

– Избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца

– Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на потребителя – име, e-mail, телефон;

– Кратко запитване относно вид, количество и размери на артикули;

– Финализиране на поръчката чрез бутон „Запитване за оферта“;

– При получаване на Поръчката, Търговецът изпраща на посочения от Потребителя имейл съобщение, с което уточнява или потвърждава приемането на Поръчката. В Потвърждението от Търговеца се посочват видове, количества и стойността на поръчаната стока, начин на доставка и плащане и приложени отстъпки;

– Поръчката се счита за договорена след изпращане от съгласие от страна на потребителя. От този момент Потребителя поема задължение за плащане за цената на стоките, както и със задължение за плащане на разходите по тяхната доставка и др., съобразно условията за доставка и плащане;

– Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена Поръчка без да носи отговорност за това, ако по определена причина същата не може да бъде изпълнена. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява Потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или по телефон.

 

 ЦЕНА НА СТОКИТЕ
 • Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца в информационната страница за представяне на всяка стока в уебсайта www.markarbg.com.
 • Цената на стоките е посочена в български лева, включва ДДС и НЕ ВКЛЮЧВА цената на пощенските и/или транспортните разходи за доставка.
 • Цената на пощенските и/или транспортните разходи за доставка, невключени в цената на стоките се определя съобразно теглото и/или обема на поръчаните стоки по фиксирани тарифи на куриерските фирми „Еконт Експрес“ ООД и „Спиди“ АД публикувани съответно на техните интернет адреси.
 • Търговецът може да определи условия за извършване на безплатна доставка при поръчки на стоки над определена сума, които публикува в уебсайтаwww.markarbg.com.
 • Информацията, предоставяна на потребителите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в уебсайта www.markarbg.com преди сключването на договора за покупко-продажба.
 • Търговецът има право да променя по всяко време и без предизвестие до потребителите информацията за стоките, публикувани в уебсайта и техните цени, като всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им.
 • Търговецът има право да предоставя отстъпки за стоките, предлагани в уебсайта, съгласно изискванията на българското законодателство и по правила, публикувани в уебсайта. Отстъпките могат да се предоставят под различни форми, като ваучери, промо-кодове, промоции, кампании, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на клиентско проучване и др.

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
 • Условията и начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на потребителите чрез уебсайта www.markarbg.com.
 • Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да приема авансово плащане за договорените чрез уебсайта www.markarbg.com стоки.
 • В случай, че стойността на поръчката на КЛИЕНТА е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА.
 • Поръчаните чрез уебсайта www.markarbg.com стоки могат да бъдат заплатени по следния начин:

За доставка на стоки на адрес на територията на Република България:

– плащане при получаване на стоката чрез наложен платеж – плащането се извършва в брой, директно на куриера, доставил стоката.

– плащане по банков път – доставка на поръчаните стоки се извършва след получаване на плащането по банковата сметка на Търговеца;

За доставка на стоки на адрес извън територията на Република България – плащане по банков път – предварително, заедно с цената на пощенските и транспортни разходи за доставката. Ако доставката е извън границите на Европейския съюз Потребителят следва да заплати допълнително и всички вносни мита, митнически и др. такси, при достигане на стоката в съответната страна (ако такива са дължими);

 

ДОСТАВКА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИТЕ
 • Изпратените и потвърдени Поръчки се обработват, опаковат и доставят на посочения от Потребителя адрес на доставка чрез куриерски фирми „СПИДИ“ АД или „ЕКОНТ Експрес“ ООД.
 • Търговецът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при потвърждението на поръчката срок. Срокът на доставка зависи от наличността на стоката.
 • Срокът на доставка на стоки, поръчани чрез уебсайта www.markarbg.com е от 1 до 10 работни дни,/или друг срок предварително договорен с клиента /считано от датата на потвърждаване на Поръчката от Потребителя до Търговеца чрез e-mail/авансово плащане, в случай че такова е уговорено и важи за доставка до адрес на територията на Република България.
 • Възможно е разумно удължаване на срока за доставка по време на официални празници, акции, намаления и/или почивни дни, както и при доставка на стоки извън територията на Република България, но максималния срок е не повече от 30 дни от датата на потвърждаване на Поръчката.
 • Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Потребителя в момента, в който стоките напуснат склада на Търговеца и се предадат на куриера или на друго посочено от Потребителя лице, изпълняващо транспорта.
 • Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
 • Търговецът се задължава да спазва всички изисквания на българското законодателство за безопасност, етикетиране, опаковане, реклама и продажба на хранителни добавки.
 • Доставката на стоки може да бъде възпрепятствана поради някоя от следните причини:
 • Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност;
 • Потребителят е забавил договорено авансово плащането;
 • Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;
 • Потребителят не е намерен на посочения адрес на доставка или не е осигурен достъп и условия за предаване на стоката в срока за доставка;
 • Липса на актуален телефонен номер за контакт с Потребителя;
 • Технически проблем.
 • При възникнали проблеми с доставката по вина на Търговеца, всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за негова сметка. Във всички останали случаи последващото/повторно изпращане или приемане на стоката е за сметка на Потребителя.
 • Когато Потребителя връща стока с право на възстановяване на заплатената сума, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
 • Ако при доставяне на стоката, Потребителят пожелае да я откаже и да не я приеме, транспортните разходи за доставка в двете посоки са за негова сметка.
 • Ако Потребителя констатира скрити недостатъци или дефекти на стоката, има право да подаде рекламация до ТЪРГОВЕЦА, съгласно разпоредбите на раздел VII, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ.
 • За неуредените в настоящите Общи условия случаи, се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.